جراحی های زیبایی

Cosmetic surgery

 گر چه انجام جراحی های زیبایی در گذشته به طور عمده به گروهی خاص از جامعه بخصوص طبقه مرفه اختصاص داشت ولی امروزه درصد زیادی از افراد متقاضی انجام این گونه جراحی ها می باشند.

این افزایش تقاضا باعث شد انجام جراحی های فوق به طور گسترده و با بهترین کیفیت و کمترین عوارض ارائه شود. از جمله جراحی های زیبایی قابل انجام می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ابدومینوپلاست ، لیپوساکشن ، جراحی زیبایی پستان شامل کوچک کردن بزرگ کردن و حجم دهی با استفاده از پروتز و لیفت پستان، لیفت بازو و ران، بلفاروپلاستی.