جراحی های عمومی

General surgery

جراحان عمومی (general surgeon) در گذشته پاسخگوی عمده اقدامات جراحی در زمینه های مختلف از جمله جراحی های سر و گردن، قفسه سینه، شکم، جراحی های زیبایی و پلاستیک، جراحی های زنان و ارتوپدی بوده اند.

ولی امروزه با گسترش علم و پیدایش شاخه ها و زیر شاخه های متعدد، دامنه ی آن محدودتر شده است ولی کماکان ارائه این گونه جراحی های  پایه ای شامل جراحی های تیروئید، جراحی های پستان و جراحی های دستگاه گوارش، کبد، کیسه صفرا و استفاده از تکنولوژی لاپاراسکوپی در بسیاری از این جراحی ها و نیز جراحی واریس اندام های تحتانی و بسیاری جراحی های دیگر توسط جراحان عمومی انجام می گردد.