جراحی های عمومی

General surgery

جراحان عمومی: (general surgeon) و جراحی های عمومی در گذشته پاسخ گوی عمده اقدامات جراحی در زیمنه های مختلف از جمله جراحی های سر و گردن ، قفسه سینه، شکم، جراحی های زیبایی، و پلاستیک جراحی های زنان و ارتوپدی بودند.

ولی امروزه با گسترش علم و پیدایش شاخه ها و زیر شاخه های متعدد دامنه ی آن محدودتر شده است ولی کماکان ارائه این گونه جراحی ها  پایه ای شامل جراحی های تیروئید ، جراحی های پستان و جراحی های دستگاه گوارش ، کبد، کیسه صفرا و استفاده از تکنولوژی لاپاراسکوپی در بسیاری از این جراحی ها و نیز جراحی واریس اندام ها توسط جراحان عمومی انجام می گردد.